NHẮN TIN TÌM BẠN

Mình tên là Nguyễn T. Hoàng Nhi, Cựu H/s TH Bồ Đề Pleiku.
Trước đây năm 67-72 ở cầu số 3

** Học lớp nhất trường Bồ Đề/ Pleiku do thầy Hòa dạy.
Các bạn học như Thành, Việt, Thanh Kim Chung, Ái Mỷ…

** Sau đó lên đệ Thất (68-69) học pháp vân do thầy Huệ Minh dạy,
Ni cô Diệu Hiền chủ nhiệm lớp,
Thầy Đại Đức Thích Như Hải làm Hiệu trưởng.
có các bạn học: Lê văn Sằn, Nguyễn Thành, Hùng, Hồng …

** Mình học đến năm đệ ngủ, năm 1972 về quê.

Mong các bạn nào có biết thầy cô trong thời gian trên
và các bạn học các lớp trên xin tin giùm mình với.
Mình ở Quãng Nam, ĐT 0914167510 hay email: nguyenhoangnhi068@gmail.com.

Xin cảm ơn nhiều, hẹn gặp lại các bạn!


Nguyễn T. Hoàng Nhi
Cựu H/s TH Bồ Đề Pleiku.