NHẮN TIN TÌM BẠN

Tôi là Trần V. Dũng cựu H/s Trung Học Pleiku,
muốn tìm tin tức của:
Đào Ngọc Trung,
thường được gọi là Trung De Gaulle,
học lớp 11 niên khoá 72-73 TH Pleiku,
người cao to thường được chọn cầm cờ cho trường
trong những sinh hoạt thể thao ở Pleiku.
Trước 75 nhà ở đường Hoàng Diệu, PK.

Tôi mất liên lạc với Trung từ 74; chỉ biết là Trung trở về Pleiku
trong những ngày trước biến cố 75 để tìm gia đình.
Nếu bạn nào biết tin tức của Trung, xin liên lạc với Dũng ở email yvtran@gmail.com.
Xin cám ơn nhiều. "

Trần V. Dũng