PHÂN ƯU


 Nhận được tin trễ:
Cô Trần thị Kiêm Tiếng,
(vợ thầy Lê Tấn Phước, Pháp văn)
vừa từ trần lúc 4g30 ngày 26.06.2009
( nhằm ngày 04 tháng 5 nhuần năm Kỷ Sửu )
tại nhà: 575/17/34 đường CMT-8, Phường 15, Quận 10, SàiGòn
Hưởng thọ 63 tuổi.

An táng tại nghĩa trang Củ Chi ngày 28.06.09

Các Cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Pleiku
thành kính phân ưu cùng thầy Lê Tấn Phước và tang quyến.

Nguyện cầu hương-linh Cô Kiêm Tiếng
sớm được siêu thóat về miền Cực-lạc.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU