CÁO PHÓ


 

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin
Mẹ, Bà nội, Bà ngoại, Bà cố của chúng tôi là:

Bà Nguyễn Trác
Nhũ danh: NGUYỄN THỊ TÙNG
Pháp danh : Trung Bá

Nguyên quán : Tây Sơn – Bình Định
Trú quán : 81 Sư Vạn Hạnh, Phường Hội Thương,
Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Sinh năm : 1922
đã từ trần lúc : 13 giờ 40 ngày 27/8/2010 (18/7 ÂL)
Hưởng thọ : 88 tuổi

       LỊCH TRÌNH TANG LỄ:
              Lễ nhập quan lúc : 16 giờ 30 ngày 27/8/2010 (18/7 ÂL)
              Lễ viếng từ : 19 giờ ngày 28/8/2010 (19/7 ÂL)
              Lễ di quan lúc 9 giờ ngày 30/8/2010 (21/7 ÂL)
              Lễ hạ huyệt lúc 10 giờ ngày 30/8/2010 (21/7 ÂL)
              An táng tại Nghĩa trang thành phố Pleiku (phường Ia Kring)

       TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO:
              
               - Nguyễn Trác Hiếu                  Trưởng Nam
               - Nguyễn Thị Xuân Hiền           Trưởng Nữ
               - Nguyễn Trác Hanh                 Thứ Nam
               - Nguyễn Thị Xuân Hương       Thứ Nữ
               - Nguyễn Thị Xuân Hoa            Thứ Nữ
               - Nguyễn Thị Xuân Hằng          Thứ Nữ
               - Nguyễn Thị Xuân Huyền        Thứ Nữ
               - Nguyễn Thị Xuân Hà              Thứ Nữ
               - Nguyễn Trác Hiên                  Thứ Nam
               - Nguyễn Trác Hiển                  Út Nam
              Cùng dâu rể, cháu nội, cháu ngoại, chắt nội , chắt ngoại …


CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG