THƯ CẢM TẠChân thành cảm tạ:
- Qúy Thầy Cô giáo và cựu học sinh Trung Học Pleiku,
Trung Học Pleime, Trung Học Bồ Đề,
- Và các Anh Chị Em thân hữu xa gần...

đã điện thoại, viếng thăm, phân ưu,
và cầu nguyện cho hương linh Mẹ của chúng tôi là:
Bà NGUYỄN THỊ TÙNG
qua đời ngày 27 tháng 8 năm 2010

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ suất,
xin qúy vị niệm tình tha thứ.

      Gia đình:
         - Nguyễn Trác Hiếu
         - Nguyễn Thị Xuân Hiền
         - Nguyễn Trác Hanh
         - Nguyễn Thị Xuân Hương
         - Nguyễn Thị Xuân Hoa
         - Nguyễn Thị Xuân Hằng
         - Nguyễn Trác Hoan
         - Nguyễn Thị Xuân Huyền
         - Nguyễn Thị Xuân Hà
         - Nguyễn Trác Hiên
         - Nguyễn Trác Hiển