PHÂN ƯU


 Nhận được tin buồn:

anh ĐẶNG XUÂN NINH

cựu học sinh Trung Học Tư Thục Minh Đức và
Trung Học Công Lập Pleiku nk:1966-1972.
Vừa từ trần lúc 16 giờ ngày 29.8.2009 tại Pleiku,Việt Nam
Hưởng dương 55 tuổi.

Cựu Giáo Sư & học sinh TH Minh Đức và TH Pleiku
xin chia buồn cùng tang quyến.

Cầu nguyện hương linh anh ĐẶNG XUÂN NINH
sớm tiêu diêu miền cực lạc.


ĐỒNG KÍNH PHÂN ƯU.

Read more about: pleiku and phan
Fastest FTPS anywhere, Go FTP FREE Client