PHÂN ƯU


 
Nhận được tin buồn:

Bạn Phê rô Nguyễn Công Bình
(tức Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Công Trung)
sinh ngày 23 tháng 10 năm 1952,
Cựu học sinh Minh Đức và Trung Học Công Lập PK
sau 19 năm bị bệnh vừa từ trần:
lúc 5 giờ sáng ngày 13-11-2009
tại tư gia: phuờng Thắng Lợi, xã Chư Á,
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Hưởng dương 58 tuổi

Qúi thầy cô, Gia đình cựu H/s Minh Đức
& các thân hữu Pleiku xa gần
xin chia buồn cùng tang quyến
và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm về tới Quê Trời.


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.
Read more about: pleiku and phan
Fastest FTPS anywhere, Go FTP FREE Client