PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn:

Ông Vincente PHÙNG HỮU TÚ
Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1930
tại Bùi Chu, Việt Nam

Thân phụ của: Phùng Thị Hoa, Phùng Kim Vân,
Phùng Kim Phụng (TH Pleime);và Phùng Văn (TH PLeiku)


Đã về an nghỉ nơi nước Chúa lúc
01g10 ngày 10 tháng 01 năm 2019
Tại: Westminster, California

Hưởng thọ 89 tuổi

   Tang lễ sẽ được cữ hành tại:
      Nhà Thờ Thánh Linh (Holy Spirit Catholic Church)
      17270 Ward Street Fountain Valley, CA 92708
      ** Thứ Sáu ngày 18 tháng 01 năm 2019
            2:00PM-3:00PM: Lễ Phát tang
            3:00PM–5:30PM: Cầu nguyện và thăm viếng
            5:30PM-6:30PM: Thánh lễ Đưa Chân Hiệp Thông
            6:30PM-8:15PM: Cầu nguyện và thăm viếng
      ** Thứ Bảy, ngày 19 tháng 01 năm 2019
            6:30AM Thánh lễ An táng
      ** Sau Thánh lễ, linh cửu sẽ được đưa về an táng tại:
      Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành (The Good Shepherd Cemetery)


Qúy Thầy Cô, bạn hữu, cựu H/S LTPK
và T/H Pleime & Pleiku trước 1975
xin chân thành chia sẻ sự mất mát
và đau buồn cùng tang quyến

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria sớm đưa linh hồn
Vincente về hưởng Thánh Nhan Chúa


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU