PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn:

Chị HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC
Cựu học sinh Trung Học Pleime và Pleiku

sinh năm 1954(Giáp Ngọ)
bệnh và từ trần lúc 16g50 ngày 12-05-2012
nhằm ngày 22-04 Nhâm Thìn tại Pleiku.
Hưởng dương 59 tuổi

* Nhập liệm và thành phục:
22g00 ngày 12-05-2012 (22-04 Nhâm Thìn)

* Lễ viếng:
Từ ngày 13-05-2012 (23-04 Nhâm Thìn)
tại tư gia số 603/5A đường Hùng Vương
Phường Phù Đổng - TP Pleiku

* Lễ an táng :
Di quan lúc 13giờ00 ngày 15-05-2012 (25-04 Nhâm Thìn)
và an táng tại nghĩa trang Trà Đa - TP Pleiku

Các bạn cựu H/s Trung Học Pleime, Pleiku
xin chia buồn cùng gia quyến của Bích Ngọc
Nguyện cầu cho hương hồn Bích Ngọc sớm về nơi cõi Niết Bàn

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU