CÁO PHÓGia đình chúng tôi xin trân trọng báo tin đến
Quý Thầy Cô, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu
Cha, Ông chúng tôi là:

Ông Trần Duy Sở

Sinh quán Thừa Thiên, Việt Nam
Đã từ trần ngày 27 tháng 4 năm 2011
(nhằm ngày 25 tháng Ba âm lịch)
tại tư gia: 74 Huỳnh Thúc Kháng,
Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam.

Hưởng thọ 86 tuổi


           LỊCH TRÌNH TANG LỄ

            • Sẽ được thông báo sau

        Tang gia đồng kính báo:


         Trưởng Nữ: Trần Thị Song & chồng (Hoa Kỳ)
         Thứ Nữ: Trần Thị Toàn & chồng và các con (Việt Nam)
         Thứ Nữ: Trần Thị Thu Hà & chồng và các con (Việt Nam)
         Trưởng Nam: Trần Duy Thiện & vợ và các con (Việt Nam)
         Thứ Nữ: Trần Thị Kim Khánh & chồng và các con (Việt Nam)
         Thứ Nữ: Trần Thị Thanh Thủy & chồng và các con (Việt Nam)
         Thứ Nữ: Trần Thị Thanh Tâm & chồng và các con (Việt Nam)
         Thứ Nam: Trần Duy Phước & vợ và các con (Việt Nam)
         Thứ Nữ: Trần Lê Phương Thảo & chồng và các con (Việt Nam)


CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG