PHÂN ƯU


Nhận được tin trễ:

Cụ Bà Trương Hương

Sinh năm 1930

Thân mẫu của bạn Hứa Lệ Hoa
cựu học sinh Bồ Đề - New Jersey


Từ trần ngày 28 tháng 6 năm 2011
tức ngày 27 tháng 5 năm Tân Mão tại Saigon, Việt Nam
Hưởng thọ: 81 tuổi


Các cựu H/s Trung Học Bồ Đề quốc nội và hải ngoại
xin chân thành chia buồn cùng Hoa và gia quyến.
Nguyện cầu cho hương hồn Bác sớm tiêu diêu về miền Cực Lạc.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.