Tìm BạnĐOÀN THỊ KIM NGUYÊN

học sinh lớp 8/4 năm học 1974-1975,
trường Nữ Trung học Pleime.

Ba của Kim Nguyên là ông T/T Ngân Khố Pleiku (trước 1975).
Năm 1975 có gặp Kim Nguyên trong Saigon và mất liên lạc từ đó.

Ai biết tin tức của Kim Nguyên xin báo tin về email của Minh Sâm: nhatluan8892@yahoo.com hay nhắn tin về Mục tìm bạn của Liên Trường Pleiku: LienTruongPleiku@gmail.com

Cám ơn nhiều.


Châu Thị Minh Sâm
Cựu H/s TH Pleime, nk: 1972-1975
Email: nhatluan8892@yahoo.com