Thư nhắn


 


        Thân gửi các đồng nghiệp và cựu học sinh Pleiku,

Trong thời gian dạy học tại trường Nữ Trung Học Pleime ( 1969-1972), tôi có in ronéo tập thơ “Bản Thảo Một Đời” và có tặng nhiều người tại đó. Tập sách này gồm tòan bộ những bài thơ viết trước 1975 của tôi, vì chiến tranh nên hiện không còn một bản nào. Bạn đồng nghiệp và học sinh Pleiku thuở đó ai còn giữ tập thơ nói trên xin vui lòng cho biết qua địa chỉ : “CTC” thoaichaucao@gmail.com. Hy vọng châu sẽ về được Hợp phố, tuy rất mong manh.

Thân,
Cao Thoại Châu