TÌM BẠN


 

Tôi tên Phùng Ngọc Tiên cựu học sinh Trung Học Pleiku lớp đệ thất 2 Pháp Văn, niên khoá 1966-1967 đến lớp 12A2, niên khoá 1972-1973. Rất mong muốn tìm thông tin một số bạn cùng lớp

       1. Trần Văn Bái
       2. Nguyễn Văn Phượng
       3. Vũ Văn Chung
       4. Đỗ Đức Biên
       5. Huỳnh Kim Hùng
       6. Nguyễn Thanh
       7. Nguyễn Văn Hải
       8. Nguyễn Tuấn

       Xin liên hệ : Phùng Ngọc Tiên
       Địa chì: 18 Trần Phú – Pleiku – Gia Lai
       ĐT: 0593 824 942    – 0593 872 193    – 0913 802 300    – 0983 802 300
       Email: dnchithanh@yahoo.com

Xin chân thành cảm tạ.