Thư tìm bạn: Cô Trần thị Oanh


                                           Tôi tên Trần Quốc Bảo, trước 1975 làm việc tại Chương trình Khuyếch Trương Pleiku (Development Agency). Muốn tìm bạn thân là Cô Trần thị Oanh trước 75 là Hiệu trưởng trường Trung Học Pleime, tại Pleiku. Kính nhờ Liên Trường Pleiku tìm hộ và cho tôi biết địa chỉ của Cô Oanh.
    Xin cám ơn và trân trọng kính chào!

    Trần Quốc Bảo.

     Địa chi liên lạc của tôi: baotranq@ymail.com
     hay báo về lientruongpleiku@gmail.com nhờ chuyễn.