TÌM BẠN DIỆU NGỌC
     Tìm bạn Diệu Ngọc, người Huế (em gái anh Thu), ngày xưa học Đệ Nhị A, nk: 67-68/Trường Trung Học Pleiku.

      Diệu Ngọc năm nay khoảng 62- 63 tuổi. Ai biết tin tức của Diệu Ngọc xin liên lạc:

     Trương Lệ Nhàn, email: hpyph@yahoo.com

     hay nhắn về Lientruongpleiku@gmail.com nhờ chuyển.

     Thành thật cám ơn.


     Trương Lệ Nhàn
     Saigon, VietNam.