Tìm Thầy Huấn, cựu G/s Minh Đức


Nhắn tin

Kính nhờ quí thầy cô và các bạn cựu học sinh trường Trung Học Minh Đức
ai biết tin tức của Thầy Huấn, cựu giáo sư Minh Đức,
trước năm 75 đã nhập ngũ, quân chủng Không quân, pilot trực thăng,
xin vui lòng báo tin về địa chỉ email: pvcan@dng.vnn.vn.
Chân thành cám ơn.
Phan văn Cẩn, cựu học sinh Trung Học Pleiku NK65.

BBT LTPK website:
Qua Nguyễn văn Hà, cựu H/S Minh Đức, chúng tôi được biết thầy Huấn hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Sẽ chuyễn đến anh địa chỉ điện thư và phone của thầy sau. Chúc anh may mắn.