NHẮN TIN TÌM BẠN


 


Tôi là:
Nguyễn văn Lâm
Cựu học sinh TH PLEIKU
Từ lớp Đệ ngũ A1 đến lớp Đệ nhị A1
Từ niên khóa 1964 đến niên khóa 1968

Rất mong tìm lại các bạn cũ cùng lớp.
Mong được liên lạc cùng các bạn cùng lớp cũ
ở trong nước cũng như ở các nước ngoài .

mong các bạn mail về địa chỉ mailam49@yahoo.com.vn ,
để chúng ta cùng ôn lại xem ai còn ai mất,
và cùng nhau kể chuyên ngày xưa .

Rất mong các bạn hồi âm.

thân chào
MaiLâm