TÌM BẠNTìm bạn Chu Thị Yên,


cựu học sinh Trung Học Pleiku.
lớp 7-11 nk: 1963-1968,
cùng lớp với Thu Tâm, Lê Ngọc Anh, Lệ Nhàn …..
Trước năm 75 nhà ở gần đường Sư Vạn Hạnh-Pleiku
đã định cư tại Hoa kỳ, nhưng không biết ở tiểu bang nào.

Ai biết tin tức của Chu Thị Yên xin liên lạc
Đinh Thị Hằng . Phone: (408) 270-5017.
Email : hangdinh68@ymail.com ;
hay nhắn tin về lientruongpleiku@gmail.com nhờ chuyễn.

Thành thật cảm ơn.
Đinh Thị Hằng, San Jose, California
Cựu Hs Trung Học Pleiku