THƯ TÌM BẠN     Nhóm cựu H/s Trung Học Pleiku ban Pháp-văn , niên khóa: 1962-1969, hiện cư trú tại Pleiku mong tìm tin tức các bạn đồng lớp như: Ngọc Bích, Ngọc Thu, Phong Thu, Minh Châu, Hoàng Oanh, Nguyệt Thu, Diệp thị Cúc.… Địa chỉ liên lạc với các bạn còn ở Pleiku : trhpku6268@gmail.com hoặc số đt: Xuân Sự 84-98-821-0225

     Thân chào,

     Nguyễn xuân Sự, Ngô-trọng-Thuận, Triệu-xuân-Quang
     Trần-bá-Hiển, Nguyễn-văn-Hoà, Đinh-thị-Hiển,
     Nguyễn-tấn-Đinh ...