THƯ TÌM BẠN
Cựu H/s Nông Lâm Súc Pleiku     Tôi là: Nguyễn đăng Khôi, Cựu H/s Lớp 8, nK 70-71/
     Trung Học Nông Lâm Súc Pleiku.

     Mong muốn tìm tin tức các bạn cùng lớp như:
     Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn Minh,
     Nghiêm thị Lan Tú, Hùynh thị quốc Ni,
     Nguyễn thị Đức Quốc, Nam , Minh “sún”, Soi ….

     Nếu qúi thầy cô hay bạn nào biết được tin tức
     của các bạn trên, xin vui lòng liên lạc:
     Nguyền đ. Khôi, đt: 01-67-807-8695 ,
     email: hoangphuong_57@yahoo.com hay
     nhắn về lientruongpleiku@gmail.com nhờ chuyễn.

     Xin chân thành cảm ơn.

     Nguyễn đăng Khôi
     Cựu H/s Nông Lâm Súc Pleiku